Szkolenie dla pracowników wrocławskiego Wydziału Edukacji

Szkolenie dla pracowników wrocławskiego Wydziału Edukacji na temat: Wykaz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.

Szkolenie dla pracowników wrocławskiego Wydziału Edukacji na temat:

Wykaz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.

Szkolenie dla prawników wrocławskiego Wydziału Edukacji na temat: Wykaz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.