Obsługa kuchni w obiekcie hotelowo-gastronomicznym (rekrutacja trwa !)

Aktualnie prowadzimy nabór na szkolenia w ramach projektu
„Obsługi kuchni w obiekcie hotelowo – gastronomicznym”.
Rekrutacja trwa – ostatnie wolne miejsca!

Szkolenie skierowane jest do kucharzy lub osób, które chciałyby przeszkolić się w zakresie przygotowywania potraw i gotowania, tak aby wykorzystywać zdobytą wiedzę w pracy w branży gastronomicznej.

Zapisy i szczegółowe informacje:

Kancelaria Projekty Europejskie
ul.Sudecka 74/28, 53 -129 Wrocław
tel. 71 792 80 30 / 71 792 80 29
e-mail:
trocha@projektyeuropejskie.com.pl
adamczak@projektyeuropejskie.com.pl

www.projektyeuropejskie.com.pl