Kształtowanie wizerunku pod okiem specjalisty - Szkolenia Gastronomia

27 marca odbyło się kolejne szkolenie o charakterze biznesowym. W treningu wzięli udział pracownicy sektora szkolnego. Spotkanie koncentrowało się na aktualnych zagadnieniach, takich jak wizerunek własny, firmy oraz zarządzanie czasem.

27 marca odbyło się kolejne szkolenie o charakterze biznesowym. W treningu wzięli udział pracownicy sektora szkolnego. Spotkanie koncentrowało się na aktualnych zagadnieniach, takich jak wizerunek własny, firmy oraz zarządzanie czasem. Miał również na celu wypracowanie u uczestników umiejętności przydatnych każdemu: panowania nad stresem, kontroli nad mową ciała oraz znajomości tajników komunikacji interpersonalnej. Szkolenie poprowadziła nasza specjalistka, mgr Dorota Włodomirska. Organizatorzy: Artsystem i Firma Perfect system HACCP dziękują wszystkim uczestnikom za okazane zainteresowanie warsztatami. Serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenia!